HỆ THỐNG LƯU TRỮ DAS

Giá: 161,000,000 VND
Giá: 143,000,000 VND
Giá: 118,000,000 VND
Giá: 143,000,000 VND
Giá: 122,000,000 VND
Giá: 118,000,000 VND
Giá: 97,000,000 VND
Giá: 10,500,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 7,500,000 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 5,800,000 VND